Pomnik “Macierz – Polonii”

Rezygnuję z przypadającej na mnie części wdzięczności Macierzy

(powrót)


KOMITET BUDOWY POMNIKA MACIERZ – POLONII
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Szanowni Panowie,

Doszło do mojej wiadomości, że na swym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2004 roku, Komisja Emigracji i Polaków za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjęła jednogłośnie decyzję dofinansowania z budżetu państwa budowy pomnika “Macierz – Polonii” w Warszawie.

Niczego nie ujmując inicjatywie Panów, chciałbym jednak przypomnieć, że pomnik taki już istnieje.

– Pomnik “Macierz – Polonii” wzniosły wspólnie jakiś czas temu dwa
ministerstwa Rzeczypospolitej Polskiej: Spraw Zagranicznych oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji, uniemożliwiając Polonii bezpieczne podróżowanie do Polski na podstawie legalnie posiadanych paszportów krajów osiedlenia. Ministerstwa uczyniły to poprzez naleganie na absolutną konieczność i wyłączność przedstawiania przez Polonię kosztownych i skomplikowanych w uzyskaniu paszportów polskich przy wyjeździe z Polski z powrotem do kraju stalego zamieszkania.

– Pomnik “Macierz – Polonii” utrzymywany jest w kwitnącym stanie każdego dnia urzędowania przez każdy Konsulat RP na Zachodzie, domagający się od petentów surrealistycznych merytorycznie i niezwykle kosztownych finansowo załączników przed przyjęciem wniosków o wydanie paszportów polskich.

– Kamień węgielny pod Pomnik “Macierz – Polonii” położył dnia 1 stycznia 2003 roku niewiadomy krajowy pomysłodawca przymusowego posiadania od tego dnia numerów identyfikacyjnych PESEL przez Polaków nie zamieszkałych, i nie mających zamiaru zamieszkiwać, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jako warunku wydania im paszportów polskich.

– Cokół pod Pomnik “Macierz – Polonii” ufundowało Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, od ponad trzech lat dające odpór listom i społecznym inicjatywom zmierzającym w kierunku uproszczenia procedury własnowolnego zrzekania się obywatelstwa polskiego przez osoby stale zamieszkałe za granicą, które z rozmaitych osobistych względów pragną skorzystac z prawa, jakie im w tym względzie daje Artykuł 34 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Treść napisu na cokole Pomnika “Macierz – Polonii”można znaleźć w Rozporządzeniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa (Dz. U. Nr 18 z 2000 r., poz. 231) czyniącym tą procedurę niemal niemożliwą do przebycia. Ten unikalny tekst jest obecnie jedynym na świecie aktem prawnym, jaki uzależnia skorzystanie z konstytucyjnego prawa obywatela, zagwarantowanego mu również Europejską Konwencją o Obywatelstwie (ETS 166), od uzyskania osobistej, indywidualnej zgody głowy państwa, udzielanej (lub nie) po pokonaniu przez petenta toru wymyślnych przeszkód celowo obstrukcyjnej procedury administracyjnej.

– Złote litery na cokole Pomnika “Macierz – Polonii” był łaskaw wyryć osobiście pan Marszałek Senatu, wstrzymując publikację stenogramu z posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP jakie odbyło sie dnia 15 listopada 2003 w Warszawie, by ukryć w ten sposób brak woli rozwiązania przez Polskę problemów składających się na pomnik, opisany powyżej, oraz aby uniknąć podania do wiadomości publicznej liczby osób zrzekających sie obywatelstwa polskiego (w dniu 15.11.2003 r. administracja państwowa Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrywała około jedenaście tysięcy takich wniosków, jak poinformował podczas posiedzenia rzecznik MSWiA).

Pomnik “Macierz – Polonii” istnieje już zatem obiektywnie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do stopnia wdzięczności Macierzy za pomoc Polonii udzieloną Krajowi. W tych okolicznościach, zdecydowanie niepotrzebne są dwa pomniki. Pozwalam sobie wobec tego niniejszym zaproponować rezygnację z realizacji konkurencyjnego projektu w spiżu i kamieniu, oraz przekazanie zgromadzonych środków pieniężnych na pomoc Polakom na Wschodzie.

Jeśli jest to z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, uprzejmie proszę o wyrycie na cokole projektowanego pomnika stosownej notatki, informującej, że ja, niżej podpisany, szeregowy członek Polonii, rezygnuję niniejszym z przypadającej na mnie części wdzięczności Macierzy.

Z należnym szacunkiem,

Stary Wiarus
Sydney, Australia

Dodaj do: zasięgwykop dodaj do GWgwar add to deliciousdel.icio.us

Advertisements

0 thoughts on “Pomnik “Macierz – Polonii”

  1. Wirtualna Polonia: >”Dodal, ze pomnik ma byc ponadto forma podziekowania rodakom zamieszkalym poza granicami kraju za wspieranie Polski przed wejsciem do NATO, a takze za róznego rodzaju pomoc charytatywna, na przyklad w okresie kleski powodziowej.”<

    My nie potrzebujemy pomnikow. Zamiast pomnika proponuje uznac obywatelstwa krajow zamieszkania Polonii oraz ulatwic procedure rzekania sie obywatelstwa polskiego dla tych ktorzy pragna sie go wreszcie pozbyc. Pieniadze z pomnika proponuje przeznaczyc na repatriacje Polakow ze wschodu.

    Polska jest zobowiazana przez Unie Europejska do zniesienia wiz dla obywateli Kanady i Australii. Przytlaczajaca wiekszosc odwiedzajacych Polske z tych krajow stanowi Polonia. Wiedzac to, Polska wzbrania sie przed zniesieniem wiz i na dodatek zabiega o ich urzymanie po wejsciu do Unii. Tak wlasnie ulatwia ona kontakty Polonii ze Starym Krajem i tak odplaca sie Polonii za jej pomoc. To skandal na miare swiatowa. Zaden inny kraj nie postepuje tak ze swoja diaspora. O pulapce wizowo-paszportowej nie bede wspominal, bo sprawa ta byla juz wielokrotnie omawiana. Jej rozwiazania rowniez nie mozna sie doczekac.

    Zadnej pomocy dla Polski od Polonii zachodniej nie nalezy sie spodziewac dopoki neo-komunistyczna sitwa nie dostanie nauczki za swoje chore fanaberie. Niech przykladem “pomocy” bedzie akcja wysylania listow do US Department of State and The White House, w przeddzien ostatniej wizyty komunistycznego prezydenta RP w USA, wyjasniajaca opresyjna polityke wizowo-paszportowa rezimu w Polsce wobec polskiej diaspory.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s