2 maja Dzień Polonii

List marszałka Senatu RP L. Pastusiaka do przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

Dzień Polonii 2 maja

Szanowni Rodacy w kraju i za granicą!

Senat Rzeczypospolitej Polskiej obecnej kadencji podjął inicjatywę ustawodawczą i nawiązując do najpiękniejszych kart naszej narodowej historii – ustanowił mocą ustawy 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

Dziś, w przeddzień tego święta, chciałbym w imieniu Senatu Rzeczypospolitej oraz własnym przesłać na ręce wszystkich Polaków żyjących na Obczyźnie wyrazy głębokiego szacunku i przekazać podziękowania za pamięć o Ojczyźnie, za wysiłek włożony w pielęgnowanie obyczajów, kultury, religii, podtrzymywanie znajomości języka polskiego. Składam wyrazy szacunku za wierność Polsce i za miłość do kraju swoich ojców i dziadów. Polska o swoich dzieciach nigdy nie zapomniała i nie zapomni, tak jak Polacy żyjący na obczyźnie nigdy nie zapomnieli o swojej matce – Polsce.

Szanowni Państwo,

Od 1929 roku, to jest – od Pierwszego Zjazdu Polaków z Zagranicy Senat jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą.

Od piętnastu lat odrodzony Senat Rzeczypospolitej Polskiej udziela pomocy środowiskom polskim na świecie. Z budżetu Senatu finansowana jest działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Zasługą obecnej kadencji jest wprowadzenie przejrzystej procedury przyznawania pieniędzy budżetowych, przeznaczonych na wspomaganie środowisk polonijnych na świecie i znaczne rozszerzenie kręgu organizacji otrzymujących tę pomoc. Szczegółowe zasady zostały określone tak, aby wszyscy ubiegający się o finansowe wsparcie Senatu byli traktowani jednakowo – a cały proces przyznawania dotacji był jawny i dostępny dla wszystkich.
Customized counter do tegorocznego Święta Polonii

Przemówienie marszałka Senatu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Senat w dziele umacniania światowej rodziny Polaków

Pomoc Senatu dla Polonii w 2005 r.

Pomoc Senatu dla Polonii w 2004 r.

Pomoc Senatu dla Polonii w 2003 r.

Pomoc Senatu dla Polonii w 2002 r. (pdf)

Polonijna Rada Konsultacyjna

Prace Komisji Emigracji i Polaków za Granicą

Uchwały Prezydium Senatu

Wydarzenia

Podziękowania

Internetowy adres dla Polonii


Customized counter do tegorocznego Święta Polonii

Time until piatek 2 maj 2008 00:00:01 (Warsaw time)

5 days
140 hours
8452 minutes
507167 seconds

Alternative version

It is 5 days, 20 hours, 52 minutes and 47 seconds until piatek 2 maj 2008 00:00:01 (Warsaw time)

Current time is

2008-04-26 03:07:14 CEST(local time in Warsaw)

Advertisements

0 thoughts on “2 maja Dzień Polonii

  1. The Georgian Times on the Web:

    “With Stalin’s repressions, elementary and secondary education in the Polish language were suspended in 1938, and the use of Polish in the public sphere was banned and even the most pro-Soviet Polish organizations closed. After World War II, the Soviet authorities continued to suppress Polish cultural life. In the post-war period, Poles to a significant degree became assimilated into the Russian population, as a result of which there are practically no speakers of Polish as a first language left in Georgia today.

    After Georgian independence, the Tbilisi-based organization Polonia in 1996 initiated language courses, first intended only for adults but the same year, the Polish Educational Centre of Georgia was established along with a Polish Sunday school in Tbilisi. The school today gathers around 150 children who receive lessons in Polish language and literature, history, geography, art, religion, folklore, etc. The Polish Educational Center publishes a quarterly journal Kavkaskaya Polonia (Caucasian Poland) in Russian and Polish with support from the Polish Embassy. As a result of these activities, some youngsters of Polish origin have taken a new interest in learning about their cultural roots and the Polish language.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s